7.2 Pro 7.2 Basic 7.1 Pro 7.1 Basic
Dividing and joining heating zones, rooms and polygons
Extending the range of mixing group schemes
Drawing in drawing
Inserting a fragment of a DWG drawing
Coloring the walls
Selection in color
Selective selection
Narrow the range of selected objects in the tables
Precise moving of objects
Improved critical flow display
Drawing adjacent floors
Temporarily turn off of the label display
Adjusting wall thickness
Export extension to Excel
Display of system cables with actual diameters.
Intelligent duplication of system components - "down".
A system of editable keyboard shortcuts
The function of organizing labels on several floors at the same time
Import and export of drawings in DWG 2018 format
Import of building bases from Autodesk® Revit®
Export of the installation project to Autodesk® Revit®
The ability to check the correctness of the floors layout
Creating a list of fittings
Adjustment of existing installations
Designing new installations
Designing a traditional two-pipe installation
Bonding and scaling drawings
Grafiskais redaktors
Noklusējuma datu pārmantošana
Working in a shared environment Audytor SET
Backup system of data files
Data diagnostic system
Three-dimensional visualization of the installation
Automatic axonometry of the installation
The function of organizing zones of risers on the diagrams
Selecting fittings
Provides total pressure losses in the system
Reduces excess of pressure in the circuits through the selection of presets on the valves or flanges selection of the throttle bores.
Adjusts presets of the pressure and flow rate governors
Selects group of pumps
Selects pumps
Allows the use of dual manifolds

Datu ievade

Programmā datus var ievadīt grafiski plāna skatā vai diagrammās. Nepieciešamā informācija par rasētajiem elementiem ir iekļauta kopā ar plāna skatiem vai diagrammām izveidotajās tabulās. Veidojot tabulu, ir iespējams ātri izlabot ar atsevišķām caurulēm, radiatoriem, stiprinājumiem, kā arī ar visām atlasītajām elementu grupām saistītos datus. Katrs sistēmas komponents ir aprīkots ar apstiprinājuma un atbalsta sistēmu, ar kuru var saņemt informāciju par ievietoto daudzumu vai attiecīgos kataloga datus.

Lai datu ievade būtu vienkāršāka, programmatūra ietver turpmāk minētās iespējas.

 

 

 • Iespēju vienlaikus labot daudzus sistēmas komponentus.

 • Iespēju izmantot jau gatavus blokus.

 • Viedas funkcijas, kas veic jebkuru rasējuma detaļu dublēšanu horizontāli un vertikāli kopā ar atbilstošu elementu pārnumurēšanu.

 • Iespēju noteikt neierobežotu pielāgoto bloku skaitu, ko veido jebkuras rasējuma daļas.

 • Ātru piekļuvi papildu informācijai par ievietotajiem daudzumiem.

 • Iznirstošas pogas, lai būtu vieglāk piekļūt biežāk izmantotajiem komponentiem.

 • Funkciju, kas dinamiski sasaista datus no rasējuma ar datiem tabulā.

 • Funkcijas, kuras automātiski savieno stiprinājumus, radiatorus un citus sistēmu komponentus ar caurulēm.

 • Automātisku stāvvadu izveidi uz plāna skatu bāzes.

 • Datu labošanu tabulas veidā, piedāvājot iespēju iestatīt vairāku atlasītu elementu parametrus vienlaikus.

 • Dinamisku sasaisti starp rasējuma datiem tabulā, kas izgaismojas rasējumā, ja elements tiek labots tabulā.

Datu diagnostikas sistēma

Katrs ievietotais komponents ir aprīkots ar apstiprinājuma un atbalsta sistēmu, ar kuru var iegūt informāciju par vērtībām vai kas atsauc atbilstošo katalogu, kā arī ar datu testu.

Ēkas izklājumi

Programma ļauj izveidot pilnu grafisko dokumentāciju sistēmas projektēšanai, pateicoties iespējai parādīt aprēķinu rezultātus stāvu plāna skatos. Bieži ir jāpievieno veidojamā projekta attēli. Attēlus var ievadīt, nolasot attēlus no faila, skenējot vai ielīmējot tos no starpliktuves. Pēc ievadīšanas attēliem bieži ir nepieciešama izlīdzināšana, kalibrēšana, apgriešana un citas korekcijas.

Tehniskie rasējumi (piem. izklājumi) tagad parasti tiek veidoti ar datoru. Līdz ar to tie ir pieejami elektroniskā formātā kā faili. Vektoru formāti (piem. DWG, DXF, WMF, EMF) ir vispiemērotākie tehniskiem rasējumiem. Attēlu failus var veidot skenējot, tad tie gandrīz vienmēr ir pieejami rastera formātā (BMP, JPG, JPEG, TIF, TIFF, GIF, ICO, PNG).

Parasti attēla ielādēšanas laikā būs jāaizpilda informācija dialoga logā "Attēla vienības". Pēc tam, kad attēls ir ievietots programmā, parasti ir jāveic tā izlīdzināšana un apgriešana, var būt nepieciešama arī kalibrēšana, lai pielāgotu attēlu tā elektroniskajam ekvivalentam. Ir iespējams izvēlēties skenējamā attēla izšķirtspēju un kvalitāti un saglabāt skenētos dokumentus izvēlētajā grafiskajā formātā. Programma ir aprīkota ar skeneriem, kas savietojami ar TWAIN specifikāciju.

Grafiskais redaktors

Lai izveidotu sistēmas projektu, ir jāveic rasēšana ar atzīmētām telpas zonām. Projektētājs var rasēt telpas zonas manuāli vai ielādēt tās kopā ar plāna skatiem no siltumslodzes programmas (OZC 6.5). Ja OZC 6.5 programmā ir izveidots trīsdimensionāls ēkas modelis, CH programmā tiks importēti plāna skati kopā ar siltumslodzes rezultātiem. Tabulas veidā ievadītā ēka tiks ielādēta kā telpu saraksts ar rezultātiem.

 

Turpmāk aprakstīts ērtākais darba veids, izmantojot pilnu sadarbības potenciālu starp programmām OZC 6.5 un CH 4.0. 

 1. Ēkas plāna skatu ielāde no tādām datnēm kā DWG, DXF, WMF u. tml. OZC 6.5 programmā.

 2. Ēkas 3D modeļa rasēšana OZC 6.5 programmā un termisko aprēķinu izpilde.

 3. Rezultātu ielāde no OZC 6.5 programmas CH 4.0 programmā (siltumslodze un plāna skati).

 4. Sistēmas rasēšana programmatūras instalācijas OZC 6.5 programmā un aprēķinu veikšana.

Sistēmas projektu var izveidot diagrammas veidā, plāna skatā un daļēji diagrammas un daļēji plāna skatā. 
Ja sistēmas rasējums tiek veidots plāna skatā, programma automātiski izveido diagrammu, kas „savieno“ plāna skatus.

Noklusējuma datu pārmantošana

Liela daļa ēkas definēšanas sākumā ievadīto datu ir visai ēkai raksturīgie dati (tas ir, noklusējuma dati). Šos datus izmanto datu pārmantošanas sistēma.


Papildus citiem datiem lietotājs var noteikt katrai ierīces klasei arī noklusējuma kataloga simbolu. Simbols tiek automātiski piešķirts (pārmantots) katrai ierīcei, kas ievietota projektā. Noklusējuma kataloga simbolu var jebkurā brīdī izmainīt pat pēc ierīču ievietošanas rasējumā. Izmainot simbolu kopējos datos, tiks izmainīti visu šī veida ierīču simboli, ja vien dotajam elementam nav atsevišķi ievadīts cits simbols. Tādā pašā veidā iespējams pārmantot daudzus citus parametrus.


Dati tabulās tiek laboti, ar ko iespējams veikt vairāku elementu noteikšanu vienlaikus. Sasaiste starp rasējumu un tabulu izgaismojas rasējumā, ja elements tiek labots tabulā.


Ar datu pārmantošanas sistēmu ir iespējams:

 • būtiski ietaupīt laiku uz datu ievades rēķina (novērš vajadzību ievadīt atkārtotus datus vairākas reizes);

 • ātri mainīt atkārtotus datus, ja mainās projekta pieņēmumi vai tiek sagatavoti projekta varianti.

Rasēšanas atbalsta funkcijas

 • Peles kursors ieņem neliela attēla formu, kas atbilst pašreiz izmantotajai funkcijai.

 • Tiek rādītas papildu rindas, iesakot automātisku konkrētu punktu savienojuma izveidi (piemēram, radiatoru savienojuma vietas).

 • Caurules ir iespējams uzzīmēt kā pārus (padeve/atplūde) ar atlasītām atstarpēm, kuras, ja nepieciešams, automātiski pielāgojas pievienotajām ierīcēm (piemēram, radiatoru savienojuma punktu atstarpēm).

 • Rasējot caurules kā daudzstūru ķēdi, tiek samazināts nepieciešamo peles klikšķu skaits.

 • Automātiska radiatoru ievietošana zem logiem.

 • Automātiska radiatoru savienošana ar apakšējo cauruļu savienojumu.

 • Jebkuru rasējuma daļu dublēšanas iespēja viena stāva ietvaros vai uz nākamo stāvu.

 • Iespēja izveidot elementu spoguļattēlu.

 • Iespēja izmantot jau gatavus blokus. Izmantojot kopā ar programmatūru pieejamo tādu rasējumu (bloku) standarta detaļu kā stāvvadu stāvi, dzīvokļa elementi vai kolektoru sistēmu daļas bibliotēku, ir iespējams ātri izveidot diagrammu.

 • Iespēja noteikt neierobežotu pielāgoto bloku skaitu, ko veido jebkuras rasējuma daļas. Iepriekš izveidotos blokus var izmantot turpmākajos projektos.

Datu un aprēķina rezultāta pārbaude

Ievadot datus, programma pastāvīgi pārbauda to pareizību. Tādējādi būtiski iespējams samazināt kļūdu skaitu. Aprēķina procesa laikā notiek pilna datu apstiprināšana. Tad tiek izveidots kļūdu, brīdinājumu un ieteikumu saraksts. Sarakstā ietverta informācija par problēmu nozīmības pakāpi un vietu.

Pēc aprēķiniem programma analizē iegūtos rezultātus. Tiek izveidots tāds pats paziņojumu saraksts. Plašās sistēmas diagnostikas darbības ļauj projektētājam pilnībā novērtēt projekta kvalitāti. Programma ir aprīkota ar ātrās meklēšanas mehānismu, lai atrastu radušos kļūdu (automātiski atrod tabulu, rindu un sleju ar nepareizajiem datiem un kļūdainais komponents tiek norādīts rasējumā).

Aprēķinu rezultāti

Aprēķinu rezultāti tiek parādīti gan grafiskā, gan tabulas veidā (7. attēls). Atsevišķu sistēmas komponentu apzīmējumu formātu var brīvi mainīt (parādīto vērtību un apzīmējuma stilu atlase).

Tabulu formātu var mainīt (parādīto sleju un rindu, fontu izmēru atlase) un sakārtot pēc jebkura atslēgas kritērija.
Tabulas satur vispārējus rezultātus un detalizētus rezultātus konkrētām ierīcēm, sistēmām un materiālu un stiprinājumu sarakstus.
Rasējumos ar rezultātiem atrodami apzīmējumi, kuri satur datus par norādīto ierīci. Apzīmējumu forma ir pilnībā maināma. Visus rezultātus, kas pieejami konkrētam elementam, ir iespējams ietvert apzīmējumā. Daudzus apzīmējumu formātus var saglabāt un vēlāk uzreiz izmainīt.

Aprēķinu rezultātus ir iespējams izdrukāt ar ploteri vai printeri. Lietotājs var atlasīt rasējuma mērogu un izmantot drukas priekšskatījumu, lai noteiktu, kā rasējumi ir jāizdrukā.

Ja rasējums neietilpst vienā lapā, programma to izdrukā pa fragmentiem, kurus var salīmēt kopā. Tādējādi, pat izmantojot vienkāršāko A4 printeri, iespējams sagatavot liela izmēra rasējumus. Programma spēj arī saglabāt rasējumus kā DXF vai DWG datnes. Saglabātos rasējumus tad var ielādēt citā programmatūrā, piemēram, AutoCAD.

Tabulas ar aprēķina rezultātiem var izdrukāt vai eksportēt uz citām lietojumprogrammām, kas darbojas Windows vidē (piemēram, izklājlapās, tekstapstrādes programmā utt.).

 

 

Autortiesības © v SANKOM Sp. z o.o.