Lai skatītu šo tīmekļa vietni, pārlūkprogrammā jābūt iespējotam JavaScript.
Izmantotajā pārlūkprogrammā, iespējams, neizpildās šis nosacījums.

Programmas reģistrācija

SANKOM uzņēmuma programmatūra („Audytor“ sērijas un dažas biznesa versijas) ir aizsargāta pret neatļautu kopēšanu. Sīkāku informāciju par to jūs atradīsit lapā   „Programmatūras aizsardzība”.

Lai iegūtu tiesības lietot programmu, ir jāpalaiž speciāla programma tiesību nodošanai, piemēram, „Tiesības uz „Audytor CH““ (CH_Rights.exe), un jārīkojas saskaņā ar parādītajām instrukcijām. Tālāk sniegta veidlapa par tiesību nodošanu, izmantojot tīmekļa vietni. Veidlapā prasītos kodus ģenerē programma tiesību nodošanai.

Notiek licences lejupielāde

Kods licences lejupielādei no servera

Notiek licences nosūtīšana atpakaļ

Kods licences atgriešanai serverī