Lai skatītu šo tīmekļa vietni, pārlūkprogrammā jābūt iespējotam JavaScript.
Izmantotajā pārlūkprogrammā, iespējams, neizpildās šis nosacījums.

Audytor C.H.

„Audytor CH“ programma ir izstrādāta jaunu apkures sistēmu un esošo instalāciju pielāgojumu (piemēram, izolētas ēkas) grafiskajai projektēšanai, kā arī dzesēšanas sistēmu projektēšanai (aukstā ūdens cauruļvadu sistēma). Svarīga funkcija ir iespēja ievietot vairākus apkures vai dzesēšanas avotus vienā projektā, kas ļauj izveidot, piemēram, četru cauruļu sistēmas projektu.

 

 The results are in Latvian language in the C.H. 3.8 version.

 

 

 

Program featuresVersion of the program
 3.63.84.0
Designs on plan views    
Designs on develeoped views
Reads the list of building bases with the results of heat load from the program Audytor OZC    
Read the list of premises with the results of heat load from the program Audytor OZC
Allows drawing the buuilding base (walls, windows, doors)    
Automatic creation of expansions of risers based on the plan views    
Visualisation of critical circuit    
The system default data inheritance    
Graphical editor
Guide lines showing characteristic points    
Draws parts of wires (supply – return)    
Draws wires with polyline    
Automatic insertion of radiators under the windows    
Automatic connection of radiators to the distribution wires    
Duplicates parts of drawing on one storey and to the next floors
Creates a mirror image of parts of a drawing
Ready-made blocks of typical parts of the installation
Allows to create your own blocks
Extensive editing function in the tables    
The „Find and Replace” function in tables
Error diagnostic
Extensive terror diagnostic    
Defines the default data for all types of devices    
Pictures catalog of selected devices in hints in the table    
Designs floor heaters
Takes into account the heat gains from connections to floor heaters as a radiator power    
Underfloor heating calculator – independent from the project
Selects the diameters and spacings in pipes in floor heaters
Selects diameters of wires in installation
Selects radiators (catalog 55 thousand)
Selects fittings
Provides total pressure losses in the system.
Reduces excess of pressure in the circuits through the selection of presets on the valves or flanges selection of the throttle bores.
Adjusts presets of the pressure and flow rate governors
Takes into account the requirements regarding the authorities of thermostatic valves
Selects exchanger residential nodes    
Thermal buffers cooperating with residential nodes    
Selects group of pumps  
Selects pumps
Selects hydraulic clutches    
Allows the use of dual manifolds  

Programmas raksturojums

Ar programmu iespējams veikt pilnus hidrauliskās sistēmas aprēķinus, tostarp turpmāk minētās darbības.

 • Caurules diametra atlase.

 • Atsevišķu sistēmu hidraulisko pretestību noteikšana, ņemot vērā smaguma spiedienu, ko rada ūdens atdzišana caurules un siltuma uztvērējos.

 • Kopējo spiediena zudumu sistēmā parādīšana.

 • Liekā spiediena samazināšana sistēmās, atlasot iepriekšējos iestatījumus uz vārstiem vai droseles izurbto caurumu atloku atlasi. Tā ņem vērā, ka ir nepieciešams nodrošināt atbilstošu caurules plūsmas hidraulisko pretestību.

 • Iepriekšējo iestatījumu atlase uz dažādiem spiediena kontrolieriem, kas uzstādīti projektētāja atlasītajās vietās (stāvvada pamatne, sistēmas atzars u. tml.).

 • Tā automātiski ņem vērā iestāžu noteiktās prasības termostatiskajiem vārstiem (atbilstoši spiediena samazinājumi uz vārstiem).

 • Dzīvokļa staciju atlase (3.8 versija).

 • Buferu, kas darbojas kopā ar dzīvokļu stacijām, atlase (3.8 versija).

 • Sūkņu grupu atlase.

 • Sūkņu allase.

 • Ļauj izmantot hidrauliskos savienojumus.

 • Ļauj izmantot divkāršos kolektorus.

 

Ar programmu iespējams veikt termiskos aprēķinus, kuros iespējams noteikt turpmāk minēto.

 • Siltuma ieguvumu no caurulēm noteikšana.

 • Aukstuma aģenta atdzišanas caurulēs aprēķināšana.

 • Nepieciešamo radiatoru izmēru noteikšanai norādītajai siltuma slodzei.

 • Atbilstošas aukstuma aģenta plūsmas atlase, ņemot vērā tā atdzišanu caurulēs un siltuma ieguvumus no caurulēm (esošās instalācijas regulācijas variants, piemēram, izolētās ēkās).

 • Ņem vērā ūdens atdzišanas caurulēs ietekmi uz gravitācijas spiediena vērtību, kā arī uz siltuma uztvērēju siltuma atdevi.

 • Uzprojektēto zemgrīdas radiatoru parametru aprēķināšana.

 Programmā ir iespējams izveidot turpmāk minēto sistēmu projektus.   

 • Sūkņa sistēma.

 • Cauruļu izvietojums: viena caurule, divas caurules, četras caurules vai jaukti.

 • Siltumnesējs vai aukstuma aģents: ūdens, etilēnglikols un propilēnglikols.

 • Augšējā sadale, apakšējā sadale, horizontālas sistēmas, kolektora sistēmas.

 • Konvekcijas radiatori, grīdas radiatori, sienas radiatori.

 • Automātiskie gaisa jaucējvārsti (sistēmai nav iespējams veikt tīkla iztukšošanu).

 • Termostatiskie vai manuālie radiatoru vārsti.

 • Sākotnējā sistēmas līdzsvarošana, izmantojot vārstus ar iepriekšējiem iestatījumiem vai atlokus.

 • Diferenciālspiediena stabilizēšana ar diferenciālspiediena kontrolieriem.

 • Plūsmas kontrolieru lietošanas iespēja.

Kataloga datubāze satur informāciju par caurulēm, vārstiem un sildītājiem. Vienā projektā var vienlaikus izmantot dažādu uzņēmumu stiprinājumus, caurules un radiatorus. Ar programmu ir iespējams izveidot ļoti lielu sistēmu (aptuveni līdz pat 140 stāvvadiem un 12 000 radiatoriem) projektus.


Izmantojot kopā ar programmatūru pieejamo tādu rasējumu (bloku) standarta detaļu kā tipiskas vertikālo vai kolektoru sistēmu daļas bibliotēku, ir iespējams ātri izveidot sistēmas diagrammu. Turklāt jūs pats kā lietotājs varat noteikt virtuāli neierobežotu pašu bloku skaitu, ko veido jebkuras rasējuma daļas. Pēc tam tādus blokus var izmantot turpmākajos projektos. Izmantojot dublēšanas funkciju, ir iespējams sagatavot un automātiski pārkopēt viena stāva diagrammu uz nākamajiem stāviem (2. attēls).

 

Datu ievade

 

Programmā datus var ievadīt grafiski plāna skatā vai diagrammās. Nepieciešamā informācija par rasētajiem elementiem ir iekļauta kopā ar plāna skatiem vai diagrammām izveidotajās tabulās. Veidojot tabulu, ir iespējams ātri izlabot ar atsevišķām caurulēm, radiatoriem, stiprinājumiem, kā arī ar visām atlasītajām elementu grupām saistītos datus. Katrs sistēmas komponents ir aprīkots ar apstiprinājuma un atbalsta sistēmu, ar kuru var saņemt informāciju par ievietoto daudzumu vai attiecīgos kataloga datus.

Lai datu ievade būtu vienkāršāka, programmatūra ietver turpmāk minētās iespējas.

 • Iespēju vienlaikus labot daudzus sistēmas komponentus.

 • Iespēju izmantot jau gatavus blokus.

 • Viedas funkcijas, kas veic jebkuru rasējuma detaļu dublēšanu horizontāli un vertikāli kopā ar atbilstošu elementu pārnumurēšanu.

 • Iespēju noteikt neierobežotu pielāgoto bloku skaitu, ko veido jebkuras rasējuma daļas.

 • Ātru piekļuvi papildu informācijai par ievietotajiem daudzumiem.

 • Iznirstošas pogas, lai būtu vieglāk piekļūt biežāk izmantotajiem komponentiem.

 • Funkciju, kas dinamiski sasaista datus no rasējuma ar datiem tabulā.

 • Funkcijas, kuras automātiski savieno stiprinājumus, radiatorus un citus sistēmu komponentus ar caurulēm.

 • Automātisku stāvvadu izveidi uz plāna skatu bāzes.

 • Datu labošanu tabulas veidā, piedāvājot iespēju iestatīt vairāku atlasītu elementu parametrus vienlaikus.

 • Dinamisku sasaisti starp rasējuma datiem tabulā, kas izgaismojas rasējumā, ja elements tiek labots tabulā.

 

Datu diagnostikas sistēma

Katrs ievietotais komponents ir aprīkots ar apstiprinājuma un atbalsta sistēmu, ar kuru var iegūt informāciju par vērtībām vai kas atsauc atbilstošo katalogu, kā arī ar datu testu.

 

Grafiskais redaktors

Lai izveidotu sistēmas projektu, ir jāveic rasēšana ar atzīmētām telpas zonām. Projektētājs var rasēt telpas zonas manuāli vai ielādēt tās kopā ar plāna skatiem no siltumslodzes programmas (OZC 6.5). Ja OZC 6.5 programmā ir izveidots trīsdimensionāls ēkas modelis, CH programmā tiks importēti plāna skati kopā ar siltumslodzes rezultātiem. Tabulas veidā ievadītā ēka tiks ielādēta kā telpu saraksts ar rezultātiem.

 

Turpmāk aprakstīts ērtākais darba veids, izmantojot pilnu sadarbības potenciālu starp programmām OZC 6.5 un CH 4.0. 

 1. Ēkas plāna skatu ielāde no tādām datnēm kā DWG, DXF, WMF u. tml. OZC 6.5 programmā.

 2. Ēkas 3D modeļa rasēšana OZC 6.5 programmā un termisko aprēķinu izpilde.

 3. Rezultātu ielāde no OZC 6.5 programmas CH 4.0 programmā (siltumslodze un plāna skati).

 4. Sistēmas rasēšana programmatūras instalācijas OZC 6.5 programmā un aprēķinu veikšana.

Sistēmas projektu var izveidot diagrammas veidā, plāna skatā un daļēji diagrammas un daļēji plāna skatā. 
Ja sistēmas rasējums tiek veidots plāna skatā, programma automātiski izveido diagrammu, kas „savieno“ plāna skatus.

Rasēšanas atbalsta funkcijas

 • Peles kursors ieņem neliela attēla formu, kas atbilst pašreiz izmantotajai funkcijai.

 • Tiek rādītas papildu rindas, iesakot automātisku konkrētu punktu savienojuma izveidi (piemēram, radiatoru savienojuma vietas).

 • Caurules ir iespējams uzzīmēt kā pārus (padeve/atplūde) ar atlasītām atstarpēm, kuras, ja nepieciešams, automātiski pielāgojas pievienotajām ierīcēm (piemēram, radiatoru savienojuma punktu atstarpēm).

 • Rasējot caurules kā daudzstūru ķēdi, tiek samazināts nepieciešamo peles klikšķu skaits.

 • Automātiska radiatoru ievietošana zem logiem.

 • Automātiska radiatoru savienošana ar apakšējo cauruļu savienojumu.

 • Jebkuru rasējuma daļu dublēšanas iespēja viena stāva ietvaros vai uz nākamo stāvu.

 • Iespēja izveidot elementu spoguļattēlu.

 • Iespēja izmantot jau gatavus blokus. Izmantojot kopā ar programmatūru pieejamo tādu rasējumu (bloku) standarta detaļu kā stāvvadu stāvi, dzīvokļa elementi vai kolektoru sistēmu daļas bibliotēku, ir iespējams ātri izveidot diagrammu.

 • Iespēja noteikt neierobežotu pielāgoto bloku skaitu, ko veido jebkuras rasējuma daļas. Iepriekš izveidotos blokus var izmantot turpmākajos projektos.

 

Noklusējuma datu pārmantošana

Liela daļa ēkas definēšanas sākumā ievadīto datu ir visai ēkai raksturīgie dati (tas ir, noklusējuma dati). Šos datus izmanto datu pārmantošanas sistēma.


Papildus citiem datiem lietotājs var noteikt katrai ierīces klasei arī noklusējuma kataloga simbolu. Simbols tiek automātiski piešķirts (pārmantots) katrai ierīcei, kas ievietota projektā. Noklusējuma kataloga simbolu var jebkurā brīdī izmainīt pat pēc ierīču ievietošanas rasējumā. Izmainot simbolu kopējos datos, tiks izmainīti visu šī veida ierīču simboli, ja vien dotajam elementam nav atsevišķi ievadīts cits simbols. Tādā pašā veidā iespējams pārmantot daudzus citus parametrus.


Dati tabulās tiek laboti, ar ko iespējams veikt vairāku elementu noteikšanu vienlaikus. Sasaiste starp rasējumu un tabulu izgaismojas rasējumā, ja elements tiek labots tabulā.


Ar datu pārmantošanas sistēmu ir iespējams:

 • būtiski ietaupīt laiku uz datu ievades rēķina (novērš vajadzību ievadīt atkārtotus datus vairākas reizes);

 • ātri mainīt atkārtotus datus, ja mainās projekta pieņēmumi vai tiek sagatavoti projekta varianti.

Zemgrīdas radiatoru projektēšana

 

Programmai ir integrēts zemgrīdas radiatoru projekta modulis. Tā ir neatņemama centrālās apkures instalācijas projekta grafiskās sistēmas daļa. Pirmais zemgrīdas sildītāja projektēšanas solis ir definēt grīdas struktūru (3. attēls). Programmas direktoriji ir aprīkoti ar populārākajām grīdas apkures sistēmām, kas ietver caurules, sistēmu paneļus, siltuma un mitruma izolāciju, stiprinājuma elementus utt. Projektētājs var izveidot veselu struktūru komplektu, kas būs pieejams turpmākajos projektos. Programma veic aprēķinus saskaņā ar EN 1264 standartu. Zemgrīdas apkures projekta pamatā ir atlasīta slapjā vai sausā sistēma un konkrēta grīdas struktūra. Tiek piedāvāts atlasītā ražotāja noklusējuma datu raksturojums ar individuāla izolācijas projekta iespēju.
Zemgrīdas radiatora siltuma atdeves iepriekšējos aprēķinus iespējams veikt tieši pēc grīdas struktūras datu ievades (4. attēls). Tādējādi iespējams veikt aptuvenu radiatora siltuma atdeves, grīdas virsmas temperatūras un citu parametru novērtējumu. Rezultāti var noderēt, veidojot radiatoru projektu atsevišķās telpās.

Ievietojot zemgrīdas radiatoru rasējumā, ir tikai jānorāda informācija par tā veidu, telpas siltuma slodzes daļu un diagrammas gadījumā – radiatoram paredzētās grīdas zonu (5. attēls). Programma aprēķinu laikā atlasīs piemērotas tinuma cauruļu atstarpes, noteiks tinumu aktuālo virsmu un garumu.

Datu un aprēķina rezultāta pārbaude

Ievadot datus, programma pastāvīgi pārbauda to pareizību. Tādējādi būtiski iespējams samazināt kļūdu skaitu. Aprēķina procesa laikā notiek pilna datu apstiprināšana. Tad tiek izveidots kļūdu, brīdinājumu un ieteikumu saraksts. Sarakstā ietverta informācija par problēmu nozīmības pakāpi un vietu.

Pēc aprēķiniem programma analizē iegūtos rezultātus. Tiek izveidots tāds pats paziņojumu saraksts. Plašās sistēmas diagnostikas darbības ļauj projektētājam pilnībā novērtēt projekta kvalitāti. Programma ir aprīkota ar ātrās meklēšanas mehānismu, lai atrastu radušos kļūdu (automātiski atrod tabulu, rindu un sleju ar nepareizajiem datiem un kļūdainais komponents tiek norādīts rasējumā).

 

Aprēķinu rezultāti

Aprēķinu rezultāti tiek parādīti gan grafiskā, gan tabulas veidā (7. attēls). Atsevišķu sistēmas komponentu apzīmējumu formātu var brīvi mainīt (parādīto vērtību un apzīmējuma stilu atlase).

Tabulu formātu var mainīt (parādīto sleju un rindu, fontu izmēru atlase) un sakārtot pēc jebkura atslēgas kritērija.
Tabulas satur vispārējus rezultātus un detalizētus rezultātus konkrētām ierīcēm, sistēmām un materiālu un stiprinājumu sarakstus.
Rasējumos ar rezultātiem atrodami apzīmējumi, kuri satur datus par norādīto ierīci. Apzīmējumu forma ir pilnībā maināma. Visus rezultātus, kas pieejami konkrētam elementam, ir iespējams ietvert apzīmējumā. Daudzus apzīmējumu formātus var saglabāt un vēlāk uzreiz izmainīt.

Aprēķinu rezultātus ir iespējams izdrukāt ar ploteri vai printeri. Lietotājs var atlasīt rasējuma mērogu un izmantot drukas priekšskatījumu, lai noteiktu, kā rasējumi ir jāizdrukā.

Ja rasējums neietilpst vienā lapā, programma to izdrukā pa fragmentiem, kurus var salīmēt kopā. Tādējādi, pat izmantojot vienkāršāko A4 printeri, iespējams sagatavot liela izmēra rasējumus. Programma spēj arī saglabāt rasējumus kā DXF vai DWG datnes. Saglabātos rasējumus tad var ielādēt citā programmatūrā, piemēram, AutoCAD.

Tabulas ar aprēķina rezultātiem var izdrukāt vai eksportēt uz citām lietojumprogrammām, kas darbojas Windows vidē (piemēram, izklājlapās, tekstapstrādes programmā utt.).

 

Tehniskās prasības

„Audytor CH 4.0“ darbojas ar 32 un 64 bitu Windows XP, Windows Vista un Windows 7, Windows 8 un Windows 8.1.