Ēku 3D modelēšana un siltumslodzes aprēķini.

Programmatūra ir izstrādāta ēku 3D datorizētai modelēšanai, kā arī automatizētai atsevišķu telpu siltumslodzes aprēķināšanai 


Programma aprēķina (atkarībā no versijas):

  • siltumpārejas koeficientus sienām, grīdām, jumtiem un plakanajiem jumtiem;

  • siltuma zudumus atsevišķām telpām;

  • siltuma zudumus visai ēkai;

  • siltuma līdzsvaru daudzdzīvokļu ēkām apkures periodā;

  • energoefektivitātes sertifikātu;

  • gada elektroenerģijas patēriņu;

  • radiatoru atlasi (gandrīz 55 000 vienību).

 

  7.0 Pro 7.0 Basic 6.9 Pro 6.9 Basic
Import and export of drawings in DWG 2018 format
Import of the building model from Revit 2016 - 2020
Possibility to add your own climate data
Graphic creation of a building model
Determining building energy performance certificates according to the methodology in Journal Of Laws of 18 March 2015. Item 376 - calculation method
Module supporting the initial filling in of the Central register of energy performance of buildings form
Heat transfer coefficient U for windows and door according to the standard PN-EN ISO 10077-1
Determining building energy performance certificates according to the methodology in Journal Of Laws of 2014. Item 888 - calculation method
Shading coefficient Fsh according to the standard PN-EN ISO 13790
Possibility to add your own linear thermal bridges to the database
Surfaces thermal bridges (linear and point) in multilayer partitions
Bonding and scaling drawings
Preview of the temperature compensation factor for homogeneous materials
The internal unit heat capacity of the building is calculated based on a building structure
The ability to define which groups of rooms are not to be taken into account when calculating the cost sharing factors
Defining hygenic requirements for your own types of rooms
The ability to define the default LENI value for lighting
Creates a set of building materials in the building construction
Backup system of data files
Possibility to include a suspended ceiling in the thermal calculations of rooms
Creates a set of building components in the building construction
Creates a raport with a set of materials (building materials, building components, carpentry, radiators, manufacturers)
Heat load PN-EN 12831
Selecting radiators
Cooperation with programs from the SET family
Energy Performance Certificate according to the methodology from 2008
Energy use - cooling PN-EN ISO 13790
Computing variables
Heat transfer coefficient PN-EN ISO 6946
Heat transfer through the ground PN-EN ISO 13370
Inhomogeneous partitions
The system default data inheritance
Correctness check of the model
Three-dimensional preview of the imported building model
Moisture analysis of the building partitions – calculator of temperature distribution
Moisture analysis of the building partitions calculator of temperature distribution and vapor pressure
Moisture analysis of the building partitions - PN-EN ISO 13788
Heat load PN-B-03406 (an obsolete standard)

Vienkārša jūsu projekta datu ievade datorā

Lietotājam draudzīgais 3D projektu redaktors palīdz projektētājiem veikt efektīvu un ātru datu ievadi.

Vienkārša ēku stāvu modelēšana datorā

Izmantojot funkciju, ar kuru iespējams ievadīt ēkas pamata rasējumus, lietotāji var uzzīmēt sienas, logus, durvis un grīdas bez vajadzības manuāli veikt šo komponentu precīzu mērīšanu. Ēkas pamata rasējumus iespējams importēt no DWG datnēm, bitkartēm vai tiešā veidā no skenēšanas ierīcēm.

Modeļa pareizības pārbaude

Pēc ēku 3D modeļu izveides datorā projektētāji var veikt ievadīto ēkas starpsienu pareizības pārbaudi.

Laika ietaupījums

Datu pārmantošanas koncepcija un noklusējuma dati ietaupīs lietotāju laiku un pūles, ievadot individuālus ēkas komponentus.

Ātras parametru modifikācijas izvēle

Izmantojot mainīgos lielumus, iespējams veikt variantu aprēķinus.

Radiatoru iepriekšēja atlase

Jau ēku projektēšanas stadijā projektētāji var piekļūt nepieciešamajiem radiatoru izmēriem apkures sistēmās.

Palīdzība tehniskās dokumentācijas sagatavošanā

Projektētāji var sagatavot tehnisko dokumentāciju projektiem, pamatojoties uz plašiem materiālu, ēku starpsienu un atlasīto radiatoru pārskatiem.

 

 

Autortiesības © v SANKOM Sp. z o.o.