Lai skatītu šo tīmekļa vietni, pārlūkprogrammā jābūt iespējotam JavaScript.
Izmantotajā pārlūkprogrammā, iespējams, neizpildās šis nosacījums.

Newsletter

Information about new products, promotions, trainings. Do not miss!!! Subscribe to our newsletter!

 

Vārds un uzvārds*
E-pasts*
*Es atļauju apstrādāt manus personas datus uzņēmumam “SANKOM Sp. z o.o.”, kura adrese ir Warsaw, Popularna 4/6 lok. 6, mārketinga un reklāmas nolūkos. Atļauju nodot manus personas datus trešajām pusēm saskaņā ar 1997. gada 29. augusta Likumu par personas datu aizsardzību (konsolidētais teksts, 2002. gada tiesību aktu vēstnesis Nr. 101, 926. pants, ar grozījumiem).


*I hereby agree to use by SANKOM sp. o.o. ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warsaw telecommunications terminal equipment, of which I am a user (telephone, computer), for the purpose of direct marketing in accordance with art. 172 of the Act of 16 July 2004 Telecommunications Law).


*I hereby agree to receive from SANKOM sp. o.o. ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warsaw, to the e-mail address provided by me, by means of electronic commercial communication regarding SANKOM`s products or services, also in the form of an attachment to e-mail (in accordance with Article 10 paragraph 1 of the Act of 18 July 2002 on provision of services by electronic means).

Abonēt